+ 387 39 705 442       + 387 39 705 631

Zidar


Zidar je jedno od temeljnih graditeljskih zanimanja, a polaznici se osposobljavaju za stručno izvođenje sljedećih skupina poslova: zidanje struktura svih vrsta nosivih zidova i polumontažnih i montažnih stropova, pregradnih stijena od opekarskih proizvoda i elemenata za zidanje od drugih vrsta materijala (betonskih, kamenih, termo-blokova, siporex, ytong i sl.); zatim za žbukanje raznovrsnim mortovima i obradu grube površine unutrašnjih i vanjskih površina zidanih i betoniranih stijena i stropova. Ovo zanimanje uključuje i izvođenje termičkih i ukrasnih kompaktnih sustava zaštite fasadnih zidova.

Polaznik će također završetkom programa biti upoznat sa vještinom izrade i ugradnje betonske mase u armirano-betonskim konstrukcijama te će usvojiti znanje o izradi, montaži i podupiranju oplata.

Osim toga važno je usvojiti znanja o zaštiti na radu, o sigurnom kretanju na gradilištu, o očuvanju vlastitog zdravlja prilikom poslova u raznim vremenskim prilikama i radnim uvjetima, o sigurnom radu na visini te mjere zaštite ljudi i okoliša, čemu se također pridaje velika pozornost u ovom programu.

Nakon završene škole polazniku se pruža mogućnost prekvalifikacije u graditeljska ili druga zanimanja.

LITERATURA:

Knjige, priručnici i radni materijali osigurani su u Privatnoj srednjoj strukovnoj školi LIBAR

DOKUMENTACIJA ZA UPIS:

  • rodni list
  • ovjerena kopija osobne iskaznice
  • potvrda o mjestu prebivališta (CIPS)
  • original ili ovjerena kopija svjedodžbi ranije završene škole (svih razreda + završna)