+ 387 39 705 442       + 387 39 705 631

Kuhar


Kuhar je predodređen za pripremanje svih vrsta hladnih i toplih jela i slastica. U okviru prigotavljanja jela kuhari naručuju sirovine, namirnice i poluproizvode, preuzimaju naručenu robu, skladište je i čuvaju od kvarenja, ustrojavaju rad kuhinje, sudjeluju u svim dijelovima tehnološkog postupka prigotavljanja jela i slično. Uz kuharske vještine, potrebna je spretnost u primjeni standarda u obrocima, primjeni zdrave, dijetalne i makrobiotske prehrane, te razvoj prije svega nacionalne hrvatske kuhinje kao i kuhinje drugih zemalja. Kuhari rukuju mnogobrojnim kuhinjskim strojevima, alatima i posuđem koje ima vrlo različite namjene.

Kuhar se može zaposliti u ugostiteljstvu svih vrsta i kategorija, prehrambenoj industriji, a također može voditi i obiteljski posao.

Nakon završene škole polazniku se pruža mogućnost daljnjeg usavršavanja u struci (polaganjem majstorskog ispita – kuhar specijalist), kao i prekvalifikacija u druga ugostiteljska zanimanja ili za hotelijersko-turističkog tehničara.

LITERATURA:

Knjige, priručnici i radni materijali osigurani su u Privatnoj srednjoj strukovnoj školi LIBAR

DOKUMENTACIJA ZA UPIS:

  • rodni list
  • ovjerena kopija osobne iskaznice
  • potvrda o mjestu prebivališta (CIPS)
  • original ili ovjerena kopija svjedodžbi ranije završene škole (svih razreda + završna)