+ 387 39 705 442       + 387 39 705 631

Krovopokrivač i izolater


Krovopokrivači pokrivaju krovnu konstrukciju građevine raznim materijalima kada svoj posao dovrše zidari, tesari i drugi. To mogu biti različite vrste crijepa, salonitne ploče, ploče od eternita ili sličnih materijala, metalne ploče, drvene pločice (šindra) ili posebno obrađeni kamen. Iznimno, neke se građevine, kao spomenici seoske arhitekture, mogu prekrivati slamom ili nekim sličnim materijalom.

Općenito bi se moglo reći da krovopokrivači na krovne grede pribijaju sloj dasaka, te postavljaju izolaciju da bi krov bio vodootporan. Sljedeći korak u tom poslu jest pribijanje letvi. Kako će se one pribijati, ovisi o materijalu od kojega će biti krov. Konačno se postavlja završni sloj krova i učvršćuje – opet prema vrsti pokrova – čavlima, vijcima, žicom, žbukom, bitumenom, gipsom ili na neki drugi način.

Nakon završene škole polazniku se pruža mogućnost prekvalifikacije u graditeljska ili druga zanimanja.

LITERATURA:

Knjige, priručnici i radni materijali osigurani su u Privatnoj srednjoj strukovnoj školi LIBAR

DOKUMENTACIJA ZA UPIS:

  • rodni list
  • ovjerena kopija osobne iskaznice
  • potvrda o mjestu prebivališta (CIPS)
  • original ili ovjerena kopija svjedodžbi ranije završene škole (svih razreda + završna)