+ 387 39 705 442       + 387 39 705 631

Komercijalist


OPIS ZANIMANJA:

Komercijalist je četverogodišnji obrazovni program kojim polaznici  stječu opće i stručno znanje koje im otvara široke mogućnosti zapošljavanja ili nastavak školovanja na visokom školama i fakultetima.

Komercijalist obavlja poslove nabave, prodaje i organizacije trgovačkog poslovanja u poduzeću. Ukoliko je zaposlen u trgovačkom poduzeću odnosno društvu, posreduje robom između proizvođača i njihovih krajnjih korisnika. Ukoliko prodavač radi u poduzeću koje se bavi proizvodnjom, onda on nabavlja i kupuje sirovine, materijale i poluproizvode s ciljem njihove daljnje prerade, obrade ili dorade u konačne proizvode te prodaje. Predstavlja proizvode poduzeća kojeg zastupa, raspravlja o potrebama klijenata u cilju promocije proizvoda, zaprima narudžbe te dogovara sve detalje eventualne prodaje/kupnje. Komercijalist obavlja posao u uredu, ali i izvan njega, primjerice - kada sudjeluje na poslovnim sastancima s potencijalnim klijentima, stoga je poželjno posjedovanje važeće vozačke dozvole „B“ kategorije.

LITERATURA:

Knjige, priručnici i radni materijali osigurani su u Privatnoj srednjoj strukovnoj školi LIBAR

DOKUMENTACIJA ZA UPIS:

  • rodni list
  • ovjerena kopija osobne iskaznice
  • potvrda o mjestu prebivališta (CIPS)
  • original ili ovjerena kopija svjedodžbi ranije završene škole (svih razreda + završna)