+ 387 39 705 442       + 387 39 705 631

Hotelijersko-turistički tehničar


OPIS ZANIMANJA:

Hotelijersko-turistički tehničar  je četverogodišnji obrazovni program kojim polaznici  stječu opće i stručno znanje koje im otvara široke mogućnosti zapošljavanja ili nastavak školovanja na visokom školama i fakultetima. Prilagođeno je zahtjevima širokog raspona poslova u hotelima, hotelskim poduzećima, turističkim agencijama i drugim sličnim poduzećima turističke ponude.

Ovaj obrazovni program obuhvaća poslove obrade turističkog tržišta, dopisivanje s domaćim i inozemnim poslovnim partnerima uz korištenje  stranih  jezika i daktilografije, kalkulativne proračune, recepcijske i šalterske poslove, koordinaciju rada službi u turističkoj djelatnosti, kao i druge organizacijske poslove u turizmu (oblikovanje i organizacija izleta, poslovi vodiča i sl.)

LITERATURA:

Knjige, priručnici i radni materijali osigurani su u Privatnoj srednjoj strukovnoj školi LIBAR

DOKUMENTACIJA ZA UPIS:

  • rodni list
  • ovjerena kopija osobne iskaznice
  • potvrda o mjestu prebivališta (CIPS)
  • original ili ovjerena kopija svjedodžbi ranije završene škole (svih razreda + završna)