+ 387 39 705 442       + 387 39 705 631

Građevinski tehničar visokogradnje


OPIS ZANIMANJA:

Građevinski tehničar visokogradnje je četverogodišnji obrazovni program kojim polaznici stječu opće i stručno znanje iz područja graditeljstva i geodezije, koje im otvara široke mogućnosti zapošljavanja ili nastavak školovanja na visokom školama i fakultetima.

Građevinski tehničari visokogradnje sudjeluju u svim poslovima građenja: od planiranja i pripreme, preko projektiranja do izvedbe građevine. Građevinski tehničari visokogradnje, kako to kaže sami naziv zanimanja, se bave visokogradnjama: od obiteljskih kuća, vikendica, garaža, do višekatnih stambenih ili poslovnih objekata ili čak čitavih naselja.

Građevinski tehničari moraju nacrtati mnoge pojedinosti, svojevrsne upute majstorima različitih struka, prema kojima će oni graditi. Projektiranje je nekada bio naporan i dugotrajan posao, koji je primjenom računala znatno olakšan. 

Svako je gradilište nalik na svojevrsnu tvornicu. Tu je, dakle, nužna svakodnevna organizacija i kontrola poslova, da bi se izbjegle poteškoće i zastoji u građenju, a prije svega ozljede i nesreće pri radu. Uloga građevinskih tehničara u tomu je vrlo velika.

LITERATURA:

Knjige, priručnici i radni materijali osigurani su u Privatnoj srednjoj strukovnoj školi LIBAR

DOKUMENTACIJA ZA UPIS:

  • rodni list
  • ovjerena kopija osobne iskaznice
  • potvrda o mjestu prebivališta (CIPS)
  • original ili ovjerena kopija svjedodžbi ranije završene škole (svih razreda + završna)