+ 387 39 705 442       + 387 39 705 631

Građevinski tehničar niskogradnje


OPIS ZANIMANJA:

Građevinski tehničar niskogradnje je četverogodišnji obrazovni program kojim polaznici stječu opće i stručno znanje iz područja graditeljstva i geodezije, koje im otvara široke mogućnosti zapošljavanja ili nastavak školovanja na visokom školama i fakultetima.

Građevinski tehničari niskogradnje sudjeluju u svim poslovima građenja: od planiranja i pripreme, preko projektiranja do izvedbe građevine. Građevinski tehničari niskogradnje, kako to kaže sami naziv zanimanja, se bave niskogradnjama: to su ceste, pruge, mostovi, zračne luke, vodovodi i dr. 

Građevinski tehničari moraju nacrtati mnoge pojedinosti, svojevrsne upute majstorima različitih struka, prema kojima će oni graditi. Projektiranje je nekada bio naporan i dugotrajan posao, koji je primjenom računala znatno olakšan. 

Svako je gradilište nalik na svojevrsnu tvornicu. Tu je, dakle, nužna svakodnevna organizacija i kontrola poslova, da bi se izbjegle poteškoće i zastoji u građenju, a prije svega ozljede i nesreće pri radu. Uloga građevinskih tehničara u tomu je vrlo velika.

LITERATURA:

Knjige, priručnici i radni materijali osigurani su u Privatnoj srednjoj strukovnoj školi LIBAR

DOKUMENTACIJA ZA UPIS:

  • rodni list
  • ovjerena kopija osobne iskaznice
  • potvrda o mjestu prebivališta (CIPS)
  • original ili ovjerena kopija svjedodžbi ranije završene škole (svih razreda + završna)