+ 387 39 705 442       + 387 39 705 631

Elektrotehničar


OPIS ZANIMANJA:

Elektrotehničar je četverogodišnji obrazovni program kojim polaznici stječu opće i stručno znanje iz područja elektrotehnike koje im otvara široke mogućnosti zapošljavanja ili nastavak školovanja na visokom školama i fakultetima.

Elektrotehničar obavlja poslove tehničkog projektiranja, proizvodnje i kontrole različitih elektrotehničkih proizvoda. Ovo zvanje omogućava mu da radi u pripremi razvojne tehnološke i operativne dokumentacije proizvoda u raznim telekomunikacijskim poduzećima, elektroindustriji i elektroprivredi. Uz pomoć drugih stručnjaka izrađuje sheme, sastavlja tehničke proračune i izrađuje crteže dijelova nekog elektrotehničkog uređaja; određuje način, potrebne materijale te odgovarajuće alate i strojeve za izradu određenog proizvoda; konstruira i montira složene uređaje te obavlja ispitivanja i kontrolu elektrotehničkih proizvoda i njihovih dijelova. Osim toga, može raditi na održavanju elektroenergetskih strojeva, uređaja i opreme; planiranju, konstruiranju i praćenju izgradnje električnih mreža te na ispitivanju i održavanju električnih generatora, energetskih transformatora i agregata. Poslovi uključuju i popravak neispravnih uređaja i elektrotehničkih aparata.

LITERATURA:

Knjige, priručnici i radni materijali osigurani su u Privatnoj srednjoj strukovnoj školi LIBAR

DOKUMENTACIJA ZA UPIS:

  • rodni list
  • ovjerena kopija osobne iskaznice
  • potvrda o mjestu prebivališta (CIPS)
  • original ili ovjerena kopija svjedodžbi ranije završene škole (svih razreda + završna)