+ 387 39 705 442       + 387 39 705 631

Armirač


Armirači prema nacrtima režu, savijaju, povezuju i postavljaju željezne šipke, tj. armaturu, koje se potom kalupima zalijevaju mješavinom cementa, šljunka, vode i po mogućnosti još nekih dodataka. Tako nastaju elementi i konstrukcije od armiranoga betona. Armirači mogu raditi u posebnim pogonima za proizvodnju armatura i armiranobetonskih elemenata, a mogu raditi i na gradilištima, gdje neposredno pripremaju i ugrađuju aramaturno željezo. Na početku svoga posla armirači se upoznaju sa zadatkom, utvrđuju dimenzije i količinu materijala, da bi zatim uz pomoć ručnih alata ili posebnih mašina čistili, rezali i savijali materijal. Na kraju ga postavljaju u kalupe (oplate), povezuju u sklopove i učvršćuju.

Nakon završene škole polazniku se pruža mogućnost prekvalifikacije u graditeljska ili druga zanimanja.

LITERATURA:

Knjige, priručnici i radni materijali osigurani su u Privatnoj srednjoj strukovnoj školi LIBAR

DOKUMENTACIJA ZA UPIS:

  • rodni list
  • ovjerena kopija osobne iskaznice
  • potvrda o mjestu prebivališta (CIPS)
  • original ili ovjerena kopija svjedodžbi ranije završene škole (svih razreda + završna)