+ 387 39 705 442       + 387 39 705 631

Administrativni tajnik


OPIS ZANIMANJA:

Administrativni tajnik je četverogodišnji obrazovni program kojim polaznici stječu opće i stručno znanje iz područja ekonomije, trgovine i poslovne administracije, koje im otvara široke mogućnosti zapošljavanja ili nastavak školovanja na visokom školama i fakultetima.

Nakon završnog ispita administrativni tajnik se može zaposliti u privatnim poduzećima, stručnim službama poduzeća, raznim uredima, organima uprave, te u svim javnim ustanovama.

U manjim poduzećima administrativni tajnik je ključna osoba koja obavlja administrativne i tajničke poslove: pisanje poziva i zapisnika; primanje i informiranje stranaka; pisanje po diktatu; vođenje raznih evidencija za rukovoditelje; komuniciranje, telefoniranje, informiranje putem suvremene tehnologije; primanje, razvrstavanje, evidentiranje i arhiviranje pošte i drugih dokumenata; pripremanje službenih putovanja i raznih evidencija za rukovoditelje odjela ili poduzeća; pisanje i oblikovanje svih vrsta dopisa, poslovnih razgovora, dogovora, izvještaja i zapisnika; samostalna izrada tekstova, oglasa, tabela, kataloga; rad na osobnom računalu i slično.

LITERATURA:

Knjige, priručnici i radni materijali osigurani su u Privatnoj srednjoj strukovnoj školi LIBAR

DOKUMENTACIJA ZA UPIS:

  • rodni list
  • ovjerena kopija osobne iskaznice
  • potvrda o mjestu prebivališta (CIPS)
  • original ili ovjerena kopija svjedodžbi ranije završene škole (svih razreda + završna)