+ 387 39 705 442       + 387 39 705 631

Vozač motornog vozila


Vozač poznaje osnovne karakteristike prometnih sredstava; poznaje suvremene zahtjeve transporta u cjelini i poznaje tehnološke zahtjeve robe u prijevozu; svjestan je uloge ljudskog faktora u organizaciji sigurnosti prometa i prijevoza u najširem smislu; poznaje građevinske elemente puta, njegovu ulogu i značaj posebno za sigurnost prometa; poznaje osnovne konstruktivne elemente motornih vozila, njihove dijelove i agregate; poznaje način rada, funkcije dijelova i sklopova kao i njihovu povezanost; shvaća potrebe pravilnog rukovanja i održavanja motornih vozila u cjelini; poznaje dijagnostiku tehničkog stanja i održavanja motornih vozila; osposobljen je za upravljanje motornim vozilom u svim prometnim uvjetima; poznaje osnovne karakteristike ponašanja u prometu i utjecaj ponašanja na sigurnost prometa; poznaje svoje obaveze prilikom prometnih nezgoda; koristi i vrši obradu transportne dokumentacije, putnog naloga i druge dokumentacije u skladu sa vrstom prijevoza; bira prijevozno sredstvo u skladu sa transportnim zadatkom, relacijom, troškovima prijevoza; uočava nastale kvarove na vozilima i po mogućnosti ih samostalno otklanja i slično

Vozači motornih vozila mogu se zaposliti u svim poduzećima koja se bave prijevozom robe ili putnika kao i u svim poduzećima koja posjeduju vlastiti vozni park, ali mogu otvoriti i vlastito poduzeće.

Nakon završenog školovanja polaznici mogu nastaviti školovanje na četvrtom stupnju zanimanja tehničar cestovnog prometa ili prekvalifikacijom za neko drugo zanimanje po želji. Također nudi se nastavak školovanja za zanimanje vozač motornog vozila u međunarodnom cestovnom prometu.

LITERATURA:

Knjige, priručnici i radni materijali osigurani su u Privatnoj srednjoj strukovnoj školi LIBAR

DOKUMENTACIJA ZA UPIS:

  • rodni list
  • ovjerena kopija osobne iskaznice
  • potvrda o mjestu prebivališta (CIPS)
  • original ili ovjerena kopija osmog razreda