+ 387 39 705 442       + 387 39 705 631

Slastičar


Osnovni poslovi slastičara su pripremanje svih vrsta hladnih i toplih jela i slastica. U okviru prigotavljanja jela i slastica slastičari naručuju sirovine, namirnice i poluproizvode, preuzimaju naručenu robu, skladište je i čuvaju od kvarenja, sudjeluju u svim dijelovima tehnološkog postupka prigotavljanja jela, odnosno slastica. Polaznik će također završetkom programa znati dužnosti slastičara na radnom mjestu i kompetencije rukovodnog osoblja; upoznati i znati primijeniti različitu pisanu dokumentaciju – recepte, jelovnik, cjenik i sl.; naučiti pripremu slastica u ugostiteljskim objektima; upoznati običaje pojedinih naroda i njihove nacionalne specijalitete kod slastica; znati podatke nužne za proizvodnju i kontrolu kvalitete proizvoda i slično.

Slastičari rukuju mnogobrojnim kuhinjskim strojevima, alatima i posuđem koje ima vrlo različite namjene. Uz opću fizičku spretnost traži se snalažljivost, čistoća, urednost i odgovornost.

Djelatnici tih zanimanja mogu se zaposliti u ugostiteljstvu svih vrsta i kategorija, prehrambenoj industriji, a mogu voditi i obiteljski posao.

Nakon završene škole polazniku se pruža mogućnost daljnjeg usavršavanja u struci (polaganjem majstorskog ispita – slastičar specijalist), kao i prekvalifikacija u druga ugostiteljska zanimanja ili za hotelijersko-turističkog tehničara.

LITERATURA:

Knjige, priručnici i radni materijali osigurani su u Privatnoj srednjoj strukovnoj školi LIBAR

DOKUMENTACIJA ZA UPIS:

  • rodni list
  • ovjerena kopija osobne iskaznice
  • potvrda o mjestu prebivališta (CIPS)
  • original ili ovjerena kopija osmog razreda