+ 387 39 705 442       + 387 39 705 631

Prodavač


Polaznici koji završe srednjoškolski program za zanimanje prodavač bit će osposobljeni za samostalno obavljanje poslova: prodaje robe na veliko i malo, sudjelovanje pri preuzimanju robe, kvantitativni i kvalitativni nadzor, sortiranje i uskladištavanje, sudjelovanje u nabavi i izboru,  narudžbi i prijevozu robe, vođenja financijske evidencije, blagajničkog obračuna, skladišne evidencije, kartoteka  robe, evidencija narudžbi i rokova te drugih poslova vezanih uz rad  prodavača.  Polaznik će također završetkom programa steći osnove profesionalnog obrazovanja temeljem kojeg je moguć daljnji osobni razvoj u struci, steći uvide u odnose u svojoj profesiji i biti sposoban uspostaviti komunikaciju sa suradnicima, spoznati vlastite mogućnosti i dosege, te uskladiti vlastite zahtjeve sa zahtjevima okoline.

Uspješni prodavači mogu napredovati na rukovodećim poslovima, npr. mjesto poslovođe, šefa prodaje ili nabave.

S obzirom da škola za prodavače traje tri godine, otežana je mogućnost upisivanja na više škole i fakultete, ali postoji mogućnost prekvalifikacije za komercijaliste ili ekonomiste čime se otvara mogućnost upisa na ekonomske i srodne fakultete.

LITERATURA:

Knjige, priručnici i radni materijali osigurani su u Privatnoj srednjoj strukovnoj školi LIBAR

DOKUMENTACIJA ZA UPIS:

  • rodni list
  • ovjerena kopija osobne iskaznice
  • potvrda o mjestu prebivališta (CIPS)
  • original ili ovjerena kopija osmog razreda