+ 387 39 705 442       + 387 39 705 631

Konobar


Konobar radi u djelatnostima ugostiteljsko-turističkog gospodarstva. Obavlja pripremne radove, održava sredstva, uređaje i inventar ugostiteljskog posluživanja, postavlja stolove, poslužuje sve vrste jela prema sustavima posluživanja koji su uobičajeni kod nas i u svijetu, služi se ustaljenim evidencijama i dokumentacijom za ponudu jela i pića.

Prihvaća gosta, prima narudžbu, poslužuje ga, naplaćuje uslugu i ispraća gosta. Obzirom da konobar sudjeluje u izravnoj prodaji i izravnom kontaktu s inozemnim i domaćim gostima, traži se znanje stranog jezika te osnova opće kulture.

Polaznik će također završetkom programa spoznati vlastite mogućnosti i dosege; upoznati običaje pojedinih naroda kod konzumiranja jela; znati vrste i tehnike posluživanja hladnih i toplih napitaka, vina, vode, aperitiva, žestokih pića, likera, piva, bezalkoholnih pića i dižestiva; znati tehnike posluživanja u vrtnim restauracijama, terasama, apartmanima i sobama; znati tehnike posluživanja u barovima itd.

Konobar se može zaposliti u ugostiteljstvu svih vrsta i kategorija, a može voditi i obiteljski posao.

Nakon završene škole polazniku se pruža mogućnost daljnjeg usavršavanja u struci (polaganjem majstorskog ispita – konobar specijalist), kao i prekvalifikacija u druga ugostiteljska zanimanja ili za hotelijersko-turističkog tehničara.

LITERATURA:

Knjige, priručnici i radni materijali osigurani su u Privatnoj srednjoj strukovnoj školi LIBAR

DOKUMENTACIJA ZA UPIS:

  • rodni list
  • ovjerena kopija osobne iskaznice
  • potvrda o mjestu prebivališta (CIPS)
  • original ili ovjerena kopija osmog razreda