+ 387 39 705 442       + 387 39 705 631

Instalater grijanja i klimatizacije


Instalateri grijanja i klimatizacije postavljaju, kontroliraju, održavaju i popravljaju toplinske uređaje, rashladne uređaje i uređaje za klimatizaciju. Toplinski uređaji služe za zagrijavanje uglavnom u zimskim mjesecima u svim prostorijama gdje boravi čovjek, a koriste se i u staklenicima i uzgajalištima domaćih životinja. 

Instalateri grijanja montiraju većinom centralno, a katkada i plinsko i električno grijanje, slijedeći nacrte i ostale specifikacije. Toplinski uređaji centralnog grijanja uglavnom se sastoje od grijaćih tijela i kotlova za zagrijavanje zraka, raznih mehaničkih aparata i crpki koje tjeraju topli zrak da pod pritiskom putuje po cijevima, metalnih cijevi kroz koje prolazi topli zrak te sigurnosnih dijelova. Nakon montiranja ispituju rad cjelokupnog toplinskog sustava te povremeno rade rutinske provjere i popravke, kako bi održali kvalitetno funkcioniranje grijanja.

Instalateri klimatizacije instaliraju i servisiraju centralne sisteme klimatizacije i niz komponenata hlađenja.

Nakon završene škole polazniku se pruža mogućnost daljnjeg usavršavanja u struci (instalater grijanja i klimatizacije – specijalist) ili prekvalifikacija u druga zanimanja.

LITERATURA:

Knjige, priručnici i radni materijali osigurani su u Privatnoj srednjoj strukovnoj školi LIBAR

DOKUMENTACIJA ZA UPIS:

  • rodni list
  • ovjerena kopija osobne iskaznice
  • potvrda o mjestu prebivališta (CIPS)
  • original ili ovjerena kopija osmog razreda