+ 387 39 705 442       + 387 39 705 631

autoelektričar- specijalist – peti (V/1) stupanj