Riječ je o jednoj od mjera poticaja razvoju gospodarstva i zapošljavanja koju ova lokalna zajednica provodi u suradnji sa Javnom ustanovom Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo. 

Tim povodom načelnik Općine Novi Grad Semir Efendić i direktor Službe za zapošljavanje KS Igor Kamočaji, potpisali su memorandum o razmijevanju i saradnji na realizaciji navedenog programa. Program će biti usmjeren isključivo prema privredi i neće se odnositi na zapošljavanje pripravnika u javnim ustanovama, organima uprave i slično.

"Opredijeljeni smo da aktivno radimo kada je u pitanju privreda i rješavanje problema nezaposlenosti i provodimo set mjera od kojih jedna podrazumijeva izdvajanje sredstava iz općinskog proračuna za prekvalifikaciju i stažiranje ili pripravnički staž, odnosno prvo zaposlenje. Ukupno je 5 posto proračuna Općine usmjereno u razvoj privrede Novog Grada. Sve osobe koje će biti zaposlene kroz ovaj program bit će sa evidencije Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo, odnosno Biroa za zapošljavanje Novi Grad", rekao je načelnik Efendić.

Dodao je da Općina ima dobru praksu sa firmom Zrak, jedinom na svom području iz oblasti namjenske industrije, sa kojom je u protekle dvije godine vršeno zapošljavanje pripravnika putem prekvalifikacije, od koji su sve osobe koje su prošle obuku, nastavile da rade u firmi Zrak, što je dobar primjer obuke za deficitarna zanimanja.

"I ove godine ćemo najvjerovatnije nastaviti realizaciju tog projekta, jer već imamo zahtjev od ove firme za angažman nove radne snage, a firma Zrak ima ugovorene poslove za cijelu 2016. godinu", naglasio je načelnik Efendić. 

Uz pomoć privrednog Savjeta, Općina Novi Grad tražit će model sličan onom koji provodi sa firmom Zrak, a to podrazumijeva da ljudi koji završe sa prekvalifikacijom ili pripravničkim stažom, dobiju zaposlenje, a ne da se ponovo nađu na Birou za zapošljavanje. 

Direktor Kamočaji je istakao da je Općina Novi Grad jedna od prvih Općina u Sarajevskom kantonu koja je prepoznala ovaj vid partnerstva između javnih ustanova i lokalne samouprave u dijelu koji se odnosi na pitanje smanjenja nezaposlenosti, odnosno brže integracije nezaposlenih osoba na tržište rada. 

"Brojni su primjeri u zemljama u regiji gdje lokalne zajednice poput ove inicijative smanjuju nezaposlenost, a potiču osobe sa evidencije nezaposlenih da riješe svoje egzistencijalno pitanje", izjavio je Kamočaji.

Općina Novi Grad će uz pomoć gospodarskog Savjeta najprije provesti anketu sa firmama iz Novog Grad kako bi one mogle iskazati potrebe za zanimanjima, koja ne mogu da nađu na tržištu rada. Na osnovu potreba firmi ići će se u raspisivanje natječaja.

Izvor: klix.ba


Adresa

Antuna Mihanovića 5

88220 Široki Brijeg, BiH


Kontakt podatci

Tel/fax: + 387 39 705 631

Tel/fax: + 387 39 705 442

E-mail: info@libar.ba


Upisi u tijeku