+ 387 39 705 442       + 387 39 705 631

Privatna Srednja strukovna škola s pravom javnosti Libar Široki Brijeg


Adresa

Antuna Mihanovića 5.
88 220 Široki Brijeg
Županija Zapadnohercegovačka
Bosna i Hercegovina

ID broj

4272265230002

Žiro računi

306 008 0000 572 169
Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.

338 220 2256 925 249
UniCredit Bank d.d.

Kontakt podatci

Tel/fax:
+ 387 39 705 631

Tel/fax:
+ 387 39 705 442

E-mail:
info@libar.ba