+ 387 39 705 442       + 387 39 705 631

Škola posjeduje knjižnicu sa literaturom za izvođenje nastave te ostalim obrazovnim sadržajem za upotpunjavanje nastavnog programa.

Redovitim obogaćivanjem knjižnog fonda te osuvremenjivanjem knjižnice teži se k tomu da školska knjižnica postane informacijsko središte škole.

Također, naša ustanova posjeduje i vlastite priručnike koji imaju za cilj olakšati polaznici snalaženje u obaveznoj i dodatnoj literaturi, te u konačnici lakše savladavanje gradiva.

Neki od priručnika možete vidjeti ispod.